Bilgefil Eğitim Sistemi

Bilgefil Anaokulun’da  Reggio Emilia yaklaşımından ilham alan bir eğitim programı uygulanmaktadır. Eğitim programının temel özelliklerini özetlemek gerekirse:​

  • Eğitim programı, yaş gruplarına göre düzenlenir. Çocukların hem evrensel gelişim özellikleri hem de bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulur.
  • Çocukların ilgisini çekecek, merak uyandıracak ve tüm duyularını aktif olarak kullandıracak bir eğitim programı uygulanır.
  • Sanatı, renkleri, boyaları, doğal materyalleri, geri dönüşüme uygun malzemeleri, çocuğun özgür çalışabileceği alan ve yüzeyleri kullanan bir eğitim programı uygulanır.
  • Çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak, kavram ve temel beceri eğitimleri de yine Reggio Emilia bakış açısıyla çocuklara sunulur. Direk anlatım ve ezber yöntemiyle değil, çocuğun her zaman sürece aktif katılımı ve keyif alarak keşfetmesi ön planda tutulur.
  • Bu keşif ve öğrenme sürecinde, bilgiye ulaşmanın yolları da çocuğa sunulur. Birden fazla kaynağın kullanımı ve edinilecek bilginin uzun soluklu olması için çeşitli görseller, kısa bilgilendirici videolar, sunumlar, geziler, konuklar, sanat eserleri, kitaplar, ses dosyaları, müzik araç- gereçleri, oyuncaklar, doğal malzemeler ve eğitim materyalleri kullanılır.
  • Her ay bir sanatçı ve sanat eseri çocuklarla tanıştırılmakta ve o eser farklı yollarla çocuklar tarafından yeniden yorumlanmaktadır.  Görsel ve işitsel sanatların hepsinden yararlanılır.
  • Yapılacak tüm çalışmalar velilere çeşitli bilgilendirme notlarıyla iletilmektedir.​

​​Okul öncesi eğitimde çocukların sağlığını ve güvenliğini riske atmayacak “her şey”, onların gelişim ve öğrenim süreçlerini destekleyecek bir materyale dönüşebilir. Doğa, bu materyalleri sınırsızca bizlere sunan en zengin kaynaktır elbette. Yapraklar, ağaçlar,  kum, toprak, kil, kurutulmuş meyve, sebze ve çiçekler, odun parçaları, kozalak, deniz kabukları ve her türden taşlar ilk akla gelenlerden bazıları…

Taş, okul öncesi eğitimde başlı başına bir eğitsel materyaldir. Çeşitleri, renkleri, özellikleri, dayanıklılığı, yüzeyleri, boyutları, coğrafi ve iklim koşullarına göre farklılıkları, ısıları…​​​​​​​​​

Bilgefil’de farklı yaş gruplarında taşlarla yaptığımız çalışmalara örnekler;​

Anasınıfı: Farklı yüzeylere sahip taşlar yan yana dizilir. Çocuklar fırça ve su kullanarak bu taşların üzerlerine istedikleri şekilde resim- çizim yaparlar. Ve daha sonra hangi taşın yüzeyinde suyun ne kadar kaldığını gözlemlerler. Daha sonra her bir taşın yüzeyini peçeteyle bastırarak emilen su miktarını gözlemlerler. Taşların özelliklerinin, suyun emilimini nasıl etkilediğini gözlemlemiş olurlar.

Orta Gruplar: Taşların bir veya iki özelliğine  göre örüntü oluşturma çalışması yapabilirler. (renk, yüzey, büyüklük vb)

Küçük Gruplar: Taşın bir özelliğine göre gruplama çalışması yaparlar. Küçük taşlar bir kutuya, büyük taşlar diğer kutuya vb

Oyun grupları: Taşların yüzeylerine avuçlarıyla, parmaklarıyla ve ayaklarıyla dokunurlar. Daha sonra bu taşları parmak boyaları kullanarak istedikleri gibi boyarlar

​​​​​​​​​​Bilgefil’de; Gelişimin ilkeleriyle uyum içinde ilerleyen bir süreç oluşturarak her çocuğun kendi gelişim hızı ve tarzını ortaya çıkararak, karşıdan bakıldığında birbirinin kopyası gibi duran çalışmaların yerine, çocuğun kendine ait olanı kolayca seçebileceği panolar oluşturarak, çocuğun aktif katılımı ve potansiyelini en etkili ve verimli şekilde kullanabilmesi için programlar uygulayarak, Ve çocuğun doğasına, hızına, doğallığına ve sınırsız, sansürsüz hayal dünyasına uygun hizmetler sunan bir bakış açısıyla değerlendirme yapılmaktadır.

​Bireysel Olarak fotoğrafı kullanarak Bilgefil’in tüm sınıflarında, bir veya birkaç çocuğun kendileriyle baş başa kalmak istedikleri zamanlarda kullanabilecekleri “bireysel alanlar” bulunmaktadır.

Bireysel alanlar, sınıfın en sakin, sessiz, dikkat dağıtmayacak, çocuğun huzur ve güven duyacağı bir köşesinde oluşturulmuştur. Bu köşenin olmazsa olmazları; kitaplar, kuklalar, yumuşak formlu oyuncaklar, bir küçük battaniye veya örtü ve minderlerdir.

Okul öncesi dönemde yaratıcı düşünme becerilerini en iyi destekleyecek araç,  tüm çocuklarda fazlasıyla var olan “merak” duygusudur.

Merak duygusunun çocuğu “provoke” edecek bir girişle tetiklenmesi, yaratıcı düşünme becerilerini kullanması için teşvik edici olmaktadır

Merak duygusundan yola çıkacak yaratıcı düşünme becerileri eğitimi, “eğer” ile devam edecek soruların cevabını bulma yolculuğuna dönüşecektir. Bu yolculukta çocuğun, problem çözme, hayal gücü, yaratıcılık, dil becerileri, özgüven, cesaret, içsel motivasyon gibi becerileri de ona eşlik edecektir.

Bilgefil’de çocuklar merak eder, sorgular, araştırır, keşfeder ve kendi öğrenme süreçlerini inşa ederler.