İnsan Kaynakları misyonumuz, Bilgefil çalışanlarının etkinliğini ve verimliliğini artıracak, Bilgefil vizyon ve misyonuna, iş ve kişisel hedeflerine ulaşabilmek için çalışanlarımızın kendilerini geliştirebilecekleri ve yaratıcı yönlerini ortaya çıkarabilecekleri insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmek, sürekli iyileştirilmelerini sağlamaktır.
Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini tanımalarına yardımcı olarak, gelişim ihtiyaçları tespit edilir, uygun eğitim programları ile desteklenerek “sürekli gelişimi” hedefleyen bir yaklaşım sergilenir.

Gücünü çalışanlarından alan ve insan kaynağının bir kurum için en önemli değer olduğunun bilincinde olan Bilgefil Anaokulu, oluşturduğu kurumsal kültür çerçevesinde İnsan Kaynakları politikalarını şekillendirmektedir.

Yüksek performanslı işgücünün çekilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve elde tutulması için gerekli olan aktiviteler gerçekleştirilerek çalışanların birbirlerine güvendikleri, saygı duydukları, demokratik ve katılımcı bir çalışma ortamı yaratılır. Bilgefil Anaokulu hedefleri doğrultusunda başarıyı temel alan bir yaklaşımla faaliyetler gerçekleştirilir.