Öncelikle çocuklara bakış açımızı ismimizde de göstermek istediğimiz  için adımız Bilgefil Fillerin güçlü hafızaları ,  zekaları , sevecenlikleri ve hayvanlar aleminde saygı duyulan bir canlı olması  bize ilham verdi.

Bilgefil Anaokulu olarak amacımız tüm dünyada okul öncesi eğitim programlarında geçerliliğini kanıtlamış yaklaşımlardan yararlanılarak öğrencilerimizi kendine güvenen, sağlıklı iletişim kurabilen, sorumluluk alabilen , öğrenmeyi ve araştırmayı seven, kendini ifade edebilen , mutlu bireyler olarak yetiştirmek ve onları sonraki eğitim hayatlarına en iyi şekilde hazırlamaktır.

Bilgefil Anaokulunda uygulanan okul öncesi eğitim programı , çocukların her gelişim alanında (Bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psiko-motor, öz bakım) desteklenmesini sağlarken aynı zamanda öğrenme merak ve duygularını, araştırma-sorgulama-problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik bir programdır.

Bilgefil Anaokulu olarak vizyonumuz okul öncesi eğitimin alanında güvenilir , saygın ve bilimsel temelli bir kurum olarak ülkemizde bu alandaki yüksek kalite standartını yaygınlaştırmaktır.

“Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş, kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. “

Herşeyin çok güzel olacağı bir gelecek için…

Saygı ve Sevgilerimle,
Pınar TURHAN
Bilgefil Anaokulu Kurucusu