0-6 yaş dönemi çocukların en hızlı geliştiği dönemdir. Kişiliğinin yüzde 70’i bu dönemde oluşmakta beyin gelişiminin büyük bir bölümü 0-4 yaş arasında tamamlanmaktadır. Çocuklar, bilişsel , fiziksel ve sosyal açıdan 6 yaşına kadar gelişimlerini büyük ölçüde tamamlamış olmaktadırlar. Erken çocukluk dönemindeki deneyimler beynin çalışma biçimi için belirleyicidir.   Yapılan çalışmalar okul öncesi eğitim alan çocuklarda okula devam oranlarının ve okul başarısının daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Bilgefil Anaokulu olarak amacımız tüm dünyada okul öncesi eğitim programlarında geçerliliği kanıtlanmış yaklaşımlardan yararlanılarak öğrencilerimizi , kendine güvenen , sağlıklı iletişim kurabilen , sorumluluk alabilen , öğrenmeyi ve araştırmayı seven, kendini ifade edebilen mutlu bireyler olarak yetiştirmek ve onları sonraki eğitim hayatlarına en iyi şekilde hazırlamaktır.​

Bilgefil Anaokulunda uygulanan okul öncesi eğitim programı , çocukların her gelişim alanında  ( bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psiko-motor, özbakım) desteklenmesini sağlarken aynı zamanda öğrenme merak ve duygularını, araştırma-sorgulama-problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik bir programdır.

Bilgefil Anaokulu olarak vizyonumuz okul öncesi eğitim alanında güvenilir, saygın ve bilimsel temelli bir kurum olarak ülkemizde bu alandaki yüksek kalite standartını yaygınlaştırmaktır.

Bilgefil’de uygulanan en iyi anaokulu programlarından biri olan Reggio Emilia eğitim yaklaşımında çocukların ilgisini çekecek ,merak uyandıracak ve tüm duyularını aktif olarak kullandıracak bir eğitim programı uygulanır. bu programda direk anlatım ve ezber yöntemiyle değil, çocuğun her zaman sürece aktif katılımı ve keyif alarak keşfetmesi ön planda tutulur.